De ruziesplitsing als instrument voor de uitkoop van een aandeelhouder